Home

NGP nr 13/2021 (489)  30 CZERWCA 2021

Doktor mający nadzieję


Wraz z dojściem do władzy prawicy dobra passa esperanto w Polsce skończyła się. Było wiadomo, że obecna władza, stawiająca na nacjonalizm, uderzy wcześniej czy później w ruch esperancki, który jest im ideowo obcy.

Białystok zawsze był miastem leżącym na pograniczu kultur. Zawsze było to miasto wieloetniczne i wielojęzykowe, w którym mimo różnic ludzie żyli zgodnie i pokojowo. Obecna polska prawica wywołała w Białymstoku demony strachu. Bo nic innego, jak właśnie strach, nieprawdziwe poczucie zagrożenia ze strony innych narodów, grup społecznych, religii wywołuje niechęć i nienawiść, a mania wielkości rodzi dodatkowo pogardę do innych. W mieście, w którym mieszkają w dużej części dzisiaj Białorusini, gdzie są przedszkola i szkoły białoruskie, które jest również siedzibą biskupstwa katolickiego i prawosławnego, tworzy się silny polski ośrodek nacjonalistyczny. Oener’owcy i członkowie innych nacjonalistycznych organizacji urządzają w tym mieście cykliczne parady, niosąc transparenty z szowinistycznymi hasłami. Mają wsparcie ze strony kościoła katolickiego. Próbują tą swoją prymitywną ideologią „zarazić” również okolicę, jak np. Hajnówkę, co wywołuje sprzeciw wielu mieszkańców tego miasteczka. To wszystko dzieje się nie tylko za cichym przyzwoleniem lokalnych władz i policji, ale jest inspirowane przez wielu polskich polityków. Było wiele przypadków podpaleń mieszkań rodzin czeczeńskich w Białymstoku, na ulicach z pobudek rasistowskich byli bici zagraniczni studenci miejscowego uniwersytetu. Dla osób o ciemniejszej karnacji skóry miasto to stało się niebezpieczne.

Przyszedł wreszcie czas na rozprawę z esperanto.


ARTYKUŁ ANDRZEJA B. LEWKOWICZANa Maryjnej


Za jakie niecności miałby dziś przepraszać, jakich zaniechań się wstydzić, skoro nie ma miejsca na uczynienie krzywdy? Jak zostać szubrawcem w świecie pospolitych nieprawości, prostych przekrętów, zrozumiałych przewałów, drobnych odchyleń od normy? Jak zostać świętym, skoro nie bardzo jest jak interesująco grzeszyć? Wszyscy jesteśmy tu teraz kompetentni i spolegliwi. I już. I tam, gdzie Piotr mieszka, i tu, dokąd czasem przybywa.


FRAGMENT NOWEJ POWIEŚCI

ZYGMUNTA BARCZYKA

Archiwum NGP

REKLAMA

WARTO PRZECZYTAĆ

Więcej informacji o Nagrodach Polonii Szwedzkiej tutaj: POLONIKI

Ostatni numer w wersji PDF

(Naciśnij na obrazek, otworzy się dokument pdf)

Malmo13-1

Wydania specjalne

Anna Kotlińska


Sztokholm 2021 s.313


Anna Kotlińska w tomie Wiersze wybrane publikuje swoje utwory poetyckie z lat 2005 – 2013. Wyobraźnia autorki porusza się w nich w różnym czasie i w odmiennych przestrzeniach. Wiele wierszy poświęca poetka wsi polskiej: jej odgłosom, barwom i odchodzącym w przeszłość krajobrazom. Nie jest to arkadyjski, idylliczny i dalece wyidealizowany obraz życia wiejskiego, ale także miejsce pracy i znoju.

.

Agata Bloch


Cisza mnie smuci


Sztokholm 2020

s.44


To wielka sztuka potrafić opisać świat i jego złożoności w niewielu, ale tak trafnych słowach. To wiersze pełne zadumy, poniekąd bardzo kobiece, o ile przyjmiemy, że to właśnie płeć piękna potrafi bardziej wnikać w nasze emocje. Opisują stan ducha, komentują codzienne wydarzenia. Gdy się je czyta ogarnia nas ta sama zaduma, która sprowokowała autorkę do ich napisania. Czasami wywołują delikatny uśmiech, gdy uzmysławiamy sobie jak celnie Agata Bloch odnajduje w naszych myślach podobne rozterki.

Jolanta

Szutkiewicz


Mellan mörkret och ljuset. Dikter


Sztokholm 2020 s.62


Hennes poesi är både konstaterande och reflekterande, den berör livets frågor och avspeglar vår tids olika problem: människans ensamhet, rastlöshet, isolering, sökande efter egen identitet och sin lilla plats på jorden. I sina dikter skriver Jolanta Szutkiewicz om tidens fenomen, dess olika dimensioner och dess makt över livets gång.

Anna Winner


W cieniu jarzębiny


Sztokholm 2020

s.73


Wiersze Anny Winner można czytać jako swoisty pamiętnik poetycki, w jakim poetka zapisuje pamięć ulotnych chwil życia, własne obserwacje, doświadczenia i spotkania ze znanym i obcym sobie światem, kulturą i językiem. Jest to liryka bardzo osobista, w której centrum znajduje się kobieta i jej ogromna wrażliwość na odczuwania świata. Istotną rolę w tej poezji odgrywa przyroda. Jej piękno i wieczność wciąż odradzające się różnymi porami roku kontrastuje poetka z kruchością i przemijalnością życia ludzkiego.

Redaktor odpowiedzialny: Tadeusz Nowakowski

Adres do korespondencji:

Polonica

att. Tadeusz Nowakowski

Gillbergavägen 18

763 91 Hallstavik - Szwecja

Mob: +46 73 98 53 615

mail: polonica@polonica.se