Home

NGP nr 6/2021 (482) 28 MARCA 2021

Rekordowy wynik zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Sztokholmie


123.274 koron! NGP rozmawia z jednym z organizatorów 29. Finału WOŚP w Sztokholmie, Mariuszem Stasiakiem.Paweł z Dąbrówki Cherlawej


Komunistów nie znosił, choć bynajmniej nie ze względów ideologicznych. Słabo się w tym orientował. Chodziło mu głównie o to, że to są Zagłębioki, czyli lumpy, albo żydy, czyli ubeki. A wszyscy oni szuje i darmozjady.


Fragment prozy Zygmunta Barczyka 

Kamieniarz Emil Armata


Najnowsza powieść Treli jest łatwą lekturą, dużo w niej dialogów i niesamowitych wręcz, czasem humorystycznych sytuacji, które budzą ciekawość czytelnika i nie pozwalają mu odłożyć książkę na bok.


Recenzja Ewa Teodorowicz Hellman

Ostatni numer w wersji PDF

(Naciśnij na obrazek, otworzy się dokument pdf)

POLONIKI 2020

Malmo13-1

Archiwum NGP

Wydania specjalne

Więcej informacji o Nagrodach Polonii Szwedzkiej tutaj: POLONIKI

Nasza Matka

Ludwika

Skorut


Sztokholm 2018 s.50

opr. Irena Desselberger


Nasza Mama nie miała łatwego życia, ale w każdej sytuacji potrafiła znaleźć radość  i zadowolenie, które przekazała nam, swoim dzieciom. Wspomnienia Mamy są szczerym przekazaniem rozsądnego podejścia do uciszania złości, żalu i cierpienia. Obraz biegnącej za nami Mamy, aby dać mi

medalik, gdy opuszczaliśmy Polskę i jechaliśmy do Szwecji, pamiętam do dziś.

To była Nasza Mama, która wymagała i karciła, gdy na to zasłużyliśmy. Ale też była zawsze z nami, dbając o nas.ja świadoma siebie.

Anna Winner


W cieniu jarzębiny


Sztokholm 2020

s.73


Wiersze Anny Winner można czytać jako swoisty pamiętnik poetycki, w jakim poetka zapisuje pamięć ulotnych chwil życia, własne obserwacje, doświadczenia i spotkania ze znanym i obcym sobie światem, kulturą i językiem. Jest to liryka bardzo osobista, w której centrum znajduje się kobieta i jej ogromna wrażliwość na odczuwania świata. Istotną rolę w tej poezji odgrywa przyroda. Jej piękno i wieczność wciąż odradzające się różnymi porami roku kontrastuje poetka z kruchością i przemijalnością życia ludzkiego.

Agata Bloch


Cisza mnie smuci


Sztokholm 2020

s.44


To wielka sztuka potrafić opisać świat i jego złożoności w niewielu, ale tak trafnych słowach. To wiersze pełne zadumy, poniekąd bardzo kobiece, o ile przyjmiemy, że to właśnie płeć piękna potrafi bardziej wnikać w nasze emocje. Opisują stan ducha, komentują codzienne wydarzenia. Gdy się je czyta ogarnia nas ta sama zaduma, która sprowokowała autorkę do ich napisania. Czasami wywołują delikatny uśmiech, gdy uzmysławiamy sobie jak celnie Agata Bloch odnajduje w naszych myślach podobne rozterki.

Jolanta

Szutkiewicz


Mellan mörkret och ljuset. Dikter


Sztokholm 2020 s.62


Hennes poesi är både konstaterande och reflekterande, den berör livets frågor och avspeglar vår tids olika problem: människans ensamhet, rastlöshet, isolering, sökande efter egen identitet och sin lilla plats på jorden. I sina dikter skriver Jolanta Szutkiewicz om tidens fenomen, dess olika dimensioner och dess makt över livets gång.

Redaktor odpowiedzialny: Tadeusz Nowakowski

Adres do korespondencji:

Polonica

att. Tadeusz Nowakowski

Gillbergavägen 18

763 91 Hallstavik - Szwecja

Mob: +46 73 98 53 615

mail: polonica@polonica.se

REKLAMA

WARTO PRZECZYTAĆ